Başvuru koşulları

Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin heyetlerinden alınacak olan ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ile hastanın engel durumunun derecesi TAM BAĞIMLI olarak tespit edilmesi ve engel grubunun RUHSAL olarak belirlenmesi halinde bakım merkezimize kayıt yapılabilmektedir.

Engelli raporunun uygun olması halinde, engelli hasta için bir yasal temsilci atanması gerekmektedir. Bu işlem için SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN VASİ KARARI alınır.

Hastanın bulunduğu ildeki AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Vasi Kararı ile müracaat edilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde müracaatın değerlendirilmesi ile gelir durumuna göre ücreti devlet tarafından karşılanır ya da gelir durumu belirlenen rakamın üzerinde ise yatışı yapılır ancak ücretinin hasta tarafından karşılanması gerekir.

Başvuru, değerlendirme ve yatış işlemleri tamamen Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bakım merkezlerinin hastayı kabul edip etmeme konusunda hakları mevcuttur.